DANELLA SCHAKT & ÅKERI

Vi utför entreprenader inom mark och anläggning, bergkrossning och materialförsäljning. Som synes på bild har jag utökat med skogskärra och kan således utföra mindre skogsentreprenader. Skall även ha viss vedförsäljning och även snöröjning och halkbekämpning.

Tel: 073 8292914

Mail: rogerdanella@hotmail.com